citylightOver ons

Nieuw hier

CityLight Alkmaar is een kerk met passie voor mensen en een hart voor de stad Alkmaar. Gelegen vlakbij het centrum van Alkmaar, organiseert de kerk vele activiteiten en is het een plek waar mensen zich welkom en thuis mogen voelen. Het is een gemeente van ruim 450 leden en bezoekers, van alle leeftijden en met verschillende culturele achtergronden. In alles wat we doen geloven we dat God onvoorwaardelijk van mensen houdt, Jezus onze hoop is en de Heilige Geest de kracht en liefde van God wil openbaren. De Bijbel is hierbij ons uitgangspunt en een richtlijn voor ons leven.

De kerk wordt geleid door twee voorgangers Pieter-Jan van der Wolf en Joop Koens. De afgelopen jaren heeft God gesproken dat deze kerk is geroepen om mensen toe te rusten zodat zij God leren kennen, sterk worden en bekwaam worden gemaakt om Gods Koninkrijk zichtbaar te maken. We geloven dat iedereen uniek is en iedereen een unieke bestemming heeft. CityLight Alkmaar helpt mensen te ontdekken wie God is en welke plek zij in de maatschappij mogen innemen. Lees verder hierover bij onze visie en missie.

Op zondagochtend houden we een eigentijdse dienst, toegankelijk voor alle leeftijden. Met prediking en aanbidding verlangen we de tijdloze boodschap van Jezus Christus te vertegenwoordigen op een heldere en frisse manier. Voor de kinderen is er een speciaal Kings Kids programma. Om de vrijdag is er voor jongeren een speciaal jeugd programma. Lees en bekijk meer over ons hier op de website.

Stafteam

Voorganger:
Pieter-Jan van der Wolf

CITYLIGHT_PJ_600x600Pieter-Jan van der Wolf kwam in 2002 tot geloof tijdens zijn studie bedrijfskunde. Al vroeg ervoer hij de roeping van God in zijn leven en werd al snel actief binnen de Navigators Studenten Werk. Hier ontmoete hij ook zijn vrouw Tjitske.

Samen hebben ze een nieuw initiatief geïntroduceerd onder de studenten, Het Navigators Studenten Netwerk in Rotterdam. Na drie jaar dit te hebben gedaan en tevens te hebben gewerkt bij KPMG vertrokken ze beiden in 2007 naar Engeland voor drie jaar. Op Regents Theological College ontvingen ze hun diploma om als voorganger binnen de gemeente te werken. In Engeland werd hun dochter Naomi geboren en in 2011 riep God hen terug naar Nederland om te dienen in CityLight Alkmaar. Pieter-Jan heeft een passie om mensen te trainen en hen toe te rusten zodat zij in staat zijn om hun roeping in God uit te leven. Zijn gaven liggen op het gebied van leiderschap en onderwijs.

Mede Voorganger:
Joop Koens

Citylight_joop_600x600-1-van-1.jpgJoop heeft samen met zijn vrouw Carlie een hart voor God en een hart voor mensen. Zij geven dan ook leiding aan de herderlijke afdelingen binnen de gemeente. Na verschillende gemeentes te hebben gediend als voorgangersechtpaar zijn ze blij om in CityLight te zijn.

In de afgelopen 10 jaar zijn Joop & Carlie betrokken bij stichting Vrij Zijn en hebben daar veel ervaring opgedaan met bevrijdingspastoraat. Zij zijn dan ook blij dat bevrijdingspastoraat middels de zeven stappen goed verankerd is in CityLight.
Joop heeft 25 jaar gewerkt in de gezondheidszorg als fysiotherapeut en manager en Carlie heeft een onderwijsachtergrond. Samen zijn ze theologie gaan doen omdat zij een roeping ervoeren om de Heer fulltime te kunnen dienen in een gemeente.
Hun gezamenlijke passie is dat mensen tot hun doel komen en in dat proces zien zij dat het belangrijk is dat er vaders en moeders zijn in de gemeente die veiligheid bieden en bemoedigend en stimulerend aanwezig zijn. Die rol van vader en moeder is er één die goed bij hen past en daar zijn ze ook regelmatig in bevestigd door profetieën die uitgesproken zijn.
Hun verlangen en gebed is, dat ze samen met de gemeente mogen zien dat er groei komt in kwaliteit (geestelijke groei) als in kwantiteit (nieuwe volgelingen van Jezus).
Joop en Carlie hebben drie dochters, twee schoonzoons, één kleinzoon en sinds kort één pleeg-kleinzoon.

Missie

Mensen toerusten, zodat zij hun God kennen, sterk zijn en Zijn Koninkrijk zichtbaar maken.

 

Wij geloven dat CityLight Alkmaar van God een unieke roeping heeft gekregen om een generatie van krachtige geloofshelden voort te brengen die Gods Koninkrijk maken. Wij willen mensen inspireren en toerusten om God te leren kennen, herstel te vinden voor zichzelf, en te ontdekken wie ze zijn in Christus zodat ze als geloofsheld hun unieke roeping kunnen uitleven op aarde. Onze passie is dat mensen de Geloofsheld in zichzelf gaan ontdekken zodat zij krachtig in het leven kunnen staan. Deze passie vatten wij samen in drie pijlers waar CityLight Alkmaar voor staat: Love God, Empower People en Impact Society.

 

  thumb-lovegod

Love God

Ontdek Gods liefde en Gods waarheid en vind herstel van je identiteit in de relatie met Jezus. Dan kun je leven zoals God je bedoeld heeft. Je ontwikkelt daardoor jouw unieke gaven en talenten, zodat je met jouw eigenheid anderen kan dienen en zegenen. Be Pure – Be Authentic

thumb-empower

Empower people

Maak deel uit van een gastvrije gemeenschap waar je zult ontdekken wie jij bent in Christus en wat het betekent dat Christus, de Geloofsheld, in jou woont. Zo word je geïnspireerd en toegerust om je geloof krachtig uit te leven in jouw omgeving. Jezus is daarbij als Geloofsheld ons voorbeeld: inspirerend, opbouwend, genezend, eerlijk en confronterend. Be Bold – Be Strong

thumb-impact

Impact society

Ontdek Gods unieke doel voor jouw leven en kom tot bloei op de plek waar God je plaatst. Als je leeft als vriend en volgeling van Jezus, wordt je leven gevormd door de kracht en liefde van God. Je kunt dan, door te leven vanuit de principes van Gods Koninkrijk, een inspiratie zijn voor de mensen om je heen. Be Inspiring – Be Empowering

CityLight Alkmaar: ontdek de Geloofsheld in jou!