citylightImpact

Geloven is niet alleen iets wat in de kerk gebeurt, maar vooral in de praktijk van alle dag, buiten de kerkmuren. Als Citylight willen we ons geloof in praktijk brengen in de samenleving. We willen verschil maken, en IMPACT hebben in de wereld om ons heen door te doen wat Jezus deed: liefhebben van mensen om ons heen, zorgen voor de armen, opzoeken van eenzamen, de hulpeloze helpen, tegengaan van onrecht of de zorg voor het milieu. We doen dat op veel verschillende manieren. Al de initiatieven die door CityLight worden ondernomen of waarbij we zijn betrokken, zijn teveel om hier te noemen, toch willen we een zestal specifiek benoemen.

Wil je meer weten? Neem contact op Alex Hekman, coördinator van de IMPACT-werkgroepen (alexhekman@yahoo.com ).

vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk: warmte bieden aan mensen zonder thuis

Vluchtelingen hebben hier geen thuis. Ze hebben vaak een hele geschiedenis achter de rug voor ze hier kwamen. Ze leven in voortdurende onzekerheid of ze wel of niet een verblijfsstatus krijgen. Onze vluchtelingenwerkgroep zoekt hen op in het asielzoekerscentrum van Alkmaar. Ze nemen ze mee naar onze kerkdiensten, verzorgen Bijbelstudies en geven Nederlandse taalles.

Voor meer informatie: Hans Klaver (d.klaver@filternet.nl )

Stichting Present: praktische hulp bieden aan mensen met een nood

Stichting Present Alkmaar: praktische hulp bieden aan mensen met een nood. Stichting Present Alkmaar wil een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden: matchen van (groepen) vrijwilligers die iets te bieden hebben met hulpvragen. Op die manier geven we aandacht aan eenzamen en mensen die niet de capaciteiten of middelen hebben om dingen te doen. Citylight houdt jaarlijks in samenwerking met Stichting Present Alkmaar een Serve the Citydag: we schilderen, snoeien de tuin of doen spelletjes in het verzorgingshuis.

Voor meer informatie: Jan Zwart, info@stichtingpresent-alkmaar.nl, of kijk op www.stichtingpresent-alkmaar.nl

stichpresent

michagroep

Micha werkgroep: zorg voor milieu en tegengaan van onrecht

Micha is een interkerkelijke landelijke beweging die zich inzet voor een beter milieu en het tegengaan van sociaal onrecht. Citylight heeft een eigen Micha werkgroep. Zij organiseren verschillende acties, zoals de autoloze zondag, of een Nacht zonder Dak voor de jeugd. Ook organiseren ze elk jaar een Michazondag, waarin thema’s verder uitgediept worden zoals armoede, uitbuiting of klimaatverandering.

Voor meer informatie: Rachel Tolsma (rachel-willem@filternet.nl), of kijk op www.michanederland.nl

Roemenië werkgroep: ondersteuning van zigeunergemeenten

Vanuit Citylight ondersteunen we al jarenlang zigeunergemeenten in Roemenië. Ze hebben te kort aan alles: kerkgebouwtjes, boeken, schrijfmateriaal, en vaak ook aan kleding of eten. We ondersteunen heel praktisch met voedsel en kledingtransporten, maar helpen ook met benodigdheden voor hun gemeente. Elke week kunnen 250 kinderen deelnemen aan het kinderwerk dankzij onze ondersteuning.

Voor meer informatie: Marcel Verra (Verra@filternet.nl )

roemenie

themall

The Mall: bouwen aan relaties met achterstandsjongeren

The Mall Alkmaar is een initiatief van Youth for Christ, om jongeren een veilige plek te bieden in twee jongerencentra, in Koedijk en de Vroonermeer. En niet alleen dat, er wordt ook geïnvesteerd in de jongeren door ze als mede-eigenaar te betrekken, en ze taken en verantwoordelijkheden te geven. Meerdere gemeenten in Alkmaar ondersteunen dit jongerenwerk, waaronder Citylight.

Voor meer informatie: Cor Jong (cor.jong@yfc.nl ) of kijk op www.themallalkmaar.nl

Special Made: voor al uw hobby benodigdheden, maar vooral: een luisterend oor

Special Made is niet zomaar een hobbywinkeltje in de Mare in Alkmaar. U kunt er terecht voor al uw hobbybenodigdheden zoals, wol en katoen, en kralen en sieraden. Tevens zijn er ook creatieve workshops zoals haken en breien, en mozaïeken. Wat Special Made speciaal maakt is dat zij vooral een luisterend oor biedt aan mensen. Zo veel mensen onder het winkelend publiek zijn eenzaam of hebben een nood die ze nergens kunnen delen. Onder het genot van een kopje koffie of thee is er in Special Made de mogelijkheid om uw verhaal te delen.

Voor meer informatie: Evelien Blok (specialmade.eve@gmail.com ) of kijk op www.speciallymade.nl .

specialmade