citylightAlgemene voorwaarden

1. Inschrijving en betaling

De inschrijving voor een training geschiedt via het online aanmeldingsformulier voor die specifieke training op de website van Citylight Alkmaar en geldt als voorlopige inschrijving.
De inschrijving wordt definitief door betaling van de deelnemerskosten. Definitieve plaatsing geschiedt in volgorde van betalingsontvangst. Door betaling verklaart de deelnemer zich akkoord met de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van CityLight Alkmaar

2. Annulering door de deelnemer

Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de training wordt het betaalde bedrag teruggestort onder aftrek van € 5,- administratiekosten.
Afwezigheid en/of tussentijds beëindigen van de training geeft géén recht op terugbetaling. In overleg met de CityLight Alkmaar en vóór de aanvang van de training kunt u zich laten vervangen voor de gehele training.

3. Annulering van de training door CityLight Alkmaar

Indien een training door CityLight Alkmaar wordt geannuleerd, worden de deelnemers daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte gesteld. Betalingen, die reeds door de deelnemers zijn gedaan, worden binnen 2 weken na annulering aan de deelnemers terugbetaald.